Toeslagen en tegemoetkomingen

Iedere ouder in Nederland krijgt kinderbijslag voor elk thuiswonend minderjarig kind. Een aanvullend bedrag daarop is het kindgebonden budget. Dat bedrag is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen.

Kinderbijslag en het kindgebonden budget zijn tegemoetkomingen van de overheid in de kosten die je maakt voor de zorg en opvoeding van je kind.

Toeslagen

Naast kinderbijslag en eventueel een kindgebonden budget heb je mogelijk recht op toeslagen en kortingen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld zorgtoeslag om je zorgverzekering te kunnen betalen en kinderopvangtoeslag om de kinderopvang te kunnen betalen. Misschien heb je ook recht op heffingskortingen. Je hoeft dan minder inkomstenbelasting te betalen.

Persoonsgebonden budget

Als je kind een handicap of beperking heeft, kan het zijn dat je veel dure (specialistische) zorg nodig hebt. Je kunt hiervoor een persoonsgebonden budget krijgen. Van dit budget kun je zelf de zorg inkopen die nodig is.